Бакалавріат – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ННІНО НАУ та оголошується набір на навчання у 2020 році

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків відповідного рівня професійної діяльності за обраною спеціальністю.

Загальний обсяг – 240 кредитів ЄКТС

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна програма (візія ОПП) Форма навчання Умови вступу
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Денна

ЗНО із предметів:

  1. Українська мова та література 0,3
  2. Математика 0,35
  3. Іноземна мова або історія України 0,25

Перелік необхідних документів для вступу

Строки прийому заяв та документів