Магістратура – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ННІНО НАУ та оголошується набір на навчання у 2020 році

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь і навичок, опанування методологією наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру у процесі виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Загальний обсяг – 90 кредитів ЄКТС

Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна програма (візія ОПП) Форма навчання Умови вступу
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Менеджмент в органах публічного управління Денна / заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове випробування для осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр

Вступ на навчання осіб, які вже здобули ОС Магістр (ОКР Спеціаліст) та бажають здобути ОС Магістр за запропонованою ОПП

Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні Денна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове випробування для осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр

Вступ на навчання осіб, які вже здобули ОС Магістр (ОКР Спеціаліст) та бажають здобути ОС Магістр за запропонованою ОПП

Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування Заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове випробування для осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр

Вступ на навчання осіб, які вже здобули ОС Магістр (ОКР Спеціаліст) та бажають здобути ОС Магістр за запропонованою ОПП

Управління та адміністрування в авіаційній галузі Заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове випробування для осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр

Вступ на навчання осіб, які вже здобули ОС Магістр (ОКР Спеціаліст) та бажають здобути ОС Магістр за запропонованою ОПП

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Управління проектами Денна / заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове випробування для осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр

Вступ на навчання осіб, які вже здобули ОС Магістр (ОКР Спеціаліст) та бажають здобути ОС Магістр за запропонованою ОПП

Адміністративний менеджмент Денна / заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове випробування для осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр

Вступ на навчання осіб, які вже здобули ОС Магістр (ОКР Спеціаліст) та бажають здобути ОС Магістр за запропонованою ОПП

Управління закладами освіти Денна / заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове випробування для осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр

Вступ на навчання осіб, які вже здобули ОС Магістр (ОКР Спеціаліст) та бажають здобути ОС Магістр за запропонованою ОПП

Управління інноваційною діяльністю Заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове випробування для осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр

Вступ на навчання осіб, які вже здобули ОС Магістр (ОКР Спеціаліст) та бажають здобути ОС Магістр за запропонованою ОПП

01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Інформаційно-комунікаційні технології в освіті Денна / заочна
 1. Іспит з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове випробування для осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр

Вступ на навчання осіб, які вже здобули ОС Магістр (ОКР Спеціаліст) та бажають здобути ОС Магістр за запропонованою ОПП

Педагогіка вищої школи Денна / заочна
 1. Іспит з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове випробування для осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр

Вступ на навчання осіб, які вже здобули ОС Магістр (ОКР Спеціаліст) та бажають здобути ОС Магістр за запропонованою ОПП

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Конфліктологія та практична медіація Заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування
 3. Додаткове фахове випробування для осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр за іншою спеціальністю

Строки прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі диплому про вищу освіту ОС Бакалавр

Вступ на навчання осіб, які вже здобули ОС Магістр (ОКР Спеціаліст) та бажають здобути ОС Магістр за запропонованою ОПП