Технологій управління – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Кафедра технологій управління є випусковою з підготовки фахівців освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійними програмами «Адміністративний менеджмент» й «Управління проектами». Сьогодні на кафедрі технологій управління працюють 8 штатних викладачів, у тому числі 2 доктора наук та 4 кандидати наук.

З метою підвищення фахового рівня випускників-магістрантів у процесі навчання вони проходять науково-дослідну та виробничу практики, залучаються до майстер-класів, тренінгів, що проводяться викладачами кафедри та фахівцями бізнесу. Надаються регулярні консультації з актуальних економічних та управлінських проблем.

Створені сприятливі умови для навчання магістрів, зручна система оплати за навчання, надається допомога з подальшого працевлаштування.