Корисна інформація – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти ННІНО НАУ

 “Методичні рекомендації для правильного написання проектів та отримання грантів”

http://zrda.org/grants/