Протоколи засідань ВР – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти ННІНО НАУ