План наукової роботи – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

План наукової роботи Інституту на 2019 – 2020 навчальний рік

Заходи Термін виконання Відповідальні
І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ
1 Тема: «Публічне управління як системне суспільне явище» 01.09.2019 – 30.06.2021 Грущинська Н.М.
2 Тема: «Наукове забезпечення розвитку технологій управління» 01.12.2018 – 30.06.2021 Сидорчук Л.А.
3 Тема: «Наукові та технологічні засади підготовки
конкурентноспроможних фахівців на основі людиноцентричного
та компетентнісного підходів у системі неперервної освіти»
Сидорчук Л.А.
II. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ, ПРОГРАМ
1 Участь в програмі Еразмус+ 09.2019 – 02.2020 Дейнега І.І., Ковач В.О
2 Участь в проектах програми ГОРИЗОНТ -2020 09.2019 – 02.2020 Дейнега І.І., Ковач В.О
III. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. СТАЖУВАННЯ.
1 Стажування в Карловому університеті, м. Прага, Чеська Республіка Жовтень 2019 року Ковач В.О
2 Конференція -стажування «Інноваційні технології в науці
та освіті. Європейський досвід» в Університеті UvA
(University of Amsterdam) м. Амстердам,Нідерланди
12-14 листопада 2019 Дейнега І.І., Ковач В.О.
IV. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи)
1 Семінар: «Відкриті електронні системи
інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень.
Індекси цитування (імпакт-фактор, індекс Гірша).
Цифрові ідентифікатори вчених».
19 вересня 2019 року Ковач В.О
2 Семінар: «Становлення, функціонування та розвиток
системи післядипломної освіти України: правовий аналіз
нормативного регулювання»
Жовтень 2019 року Сидорчук Л.А
3 Семінар: «Цифрові відкриті системи у розвитку
інформаційно -дослідницької компетентності наукових і
науково-педагогічних працівників»
Жовтень 2019 року Ковач В.О.
4 Круглий стіл «Всесвітній день науки» Листопад 2019 року Толочко С.В.
5 Психолого-педагогічна допомога: екофасилітативний підхід Листопад 2019 року Сидорчук Л.А.
6 Використання цифрових відкритих систем у підготовці магістрів Листопад 2019 року Ковач В.О.
7 Другий студентський круглий стіл «Публічне управління та адміністрування:
історична ретроспектива, особистості, сучасність»
Грудень 2019 року Дейнега I.I., Ковач В.О., Грущинська Н.М.
8 Інформаційно – аналітична підтримка наукових масових
заходів із використанням електронних соціальних мереж
Грудень 2019 року Ковач В.О.
9 Проблеми компетентності, критичного мислення,
творчості і технологій у неперервній освіті
Лютий 2020 року Сидорчук Л.А.
10 Експертний конвент «Освіта впродовж життя: соціальні
запити, сучасні виклики та пріоритети в реалізації»
20 березня 2020 року Дейнега I.I., Ковач В.О., Сидорчук Л.А.
11 Розбудова іміджу науково-педагогічних працівників із
використанням цифрових відкритих систем
Квітень 2020 року Ковач В.О.
12 Всеукраїнська наукова конференція «Інновації та
перспективи розвитку публічного управління та
адміністрування: український та світовий досвід».
20 квітня 2020 року Дейнега I.I., Ковач В.О., Грущинська Н.М.
13 Перша міжнародна науково – практична конференція
«Актуальні проблеми і перспективи розвитку сучасної
післядипломної освіти»
22 травня 2020 року Дейнега I.I., Ковач В.О., Сидорчук Л.А
V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
5.1. Студентська наукова робота
1 Електронні бібліотеки і можливості їх використання Жовтень 2019 Ковач В.О
5.2. Діяльність наукових груп та гуртків
1 Участь у міжнародній науково – практичній конференції
молодих вчених та студентів «Політ»
Квітень 2020 року Ковач В.О