Бакалаврат – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти ННІНО НАУ
Якщо ти мрієш у майбутньому обіймати посаду державного службовця
Якщо ти прагнеш взяти участь у державотворчих процесах
Якщо ти сповнений бажанням реалізувати себе
в органах місцевого самоврядування, то

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

____________________________________________

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

____________________________________________________

 
Завідувач кафедри
Публічного управління та адміністрування
ГРУЩИНСЬКА Наталія Миколаївна
Навчання передбачає поглиблену правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, фахову підготовку
На кафедрі працює:
 • 5 докторів наук, професорів, з яких: 2 доктора наук з державного управління, доктор економічних наук, доктор історичних наук, доктор юридичних наук;
 • 8 кандидатів наук, доцентів, з яких: 5 кандидатів наук з державного управління, кандидат юридичних наук, 2 кандидата філософських наук.
Студенти спеціальності проходитимуть практику в органах державної влади: Комітетах Верховної ради України, Кабінеті Міністрів України, обласних та районних державних адміністраціях, тощо.
Перелік конкурсних предметів для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за результатами ЗНО (бюджетна форма навчання):
 • українська мова та література
 • математика
 • історія України або іноземна мова
Перелік необхідних документів для вступу:
 • свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього
 • копію паспорта;
 • заповнену анкету встановленого зразка;
 • копію картки фізичної особи – платника податків;
 • медичну довідку за формою 086-У;
 • чотири фотокартки розміром 3 х 4см;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування поза конкурсом (за наявності).
 • оригінали документів, які підтверджують творчі та професійні досягнення (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти, додаткові сертифікати та дипломи про проходження курсів підготовки тощо)

ЧЕКАЄМО НА ВАС!!!