Бакалавріат – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Підготовка бакалаврів за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

Завідувач кафедри: Грущинська Наталія Миколаївна

Навчання передбачає поглиблену правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, фахову підготовку.

На кафедрі працює:

 • 5 докторів наук, професорів, з яких: 2 доктора наук з державного управління, доктор економічних наук, доктор історичних наук, доктор юридичних наук;
 • 8 кандидатів наук, доцентів, з яких: 5 кандидатів наук з державного управління, кандидат юридичних наук, 2 кандидата філософських наук.

Студенти спеціальності проходитимуть практику в органах державної влади: Комітетах Верховної ради України, Кабінеті Міністрів України, обласних та районних державних адміністраціях, тощо.

Перелік конкурсних предметів для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за результатами ЗНО (бюджетна форма навчання):

 • українська мова та література;
 • математика;
 • історія України або іноземна мова.

Перелік необхідних документів для вступу

 • свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього;
 • копія паспорта;
 • заповнена анкета встановленого зразка;
 • копія картки фізичної особи – платника податків;
 • медична довідка за формою 086-У;
 • чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування поза конкурсом (за наявності);
 • оригінали документів, які підтверджують творчі та професійні досягнення (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти, додаткові сертифікати та дипломи про проходження курсів підготовки тощо).
Правила прийому в 2020 році

Чекаємо на Вас!!!