Інформаційний пакет ЄКТС – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ
 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
 
Шифр спеціальності (спеціалізації)
Спеціальність (спеціалізація)
Освітньо-професійна програма 
281
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
     
 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
 
Шифр спеціальності (спеціалізації)
Спеціальність (спеціалізація)
Освітньо-професійна програма 
53
Психологія
Конфліктологія та практична медіація*
73
Менеджмент 
Адміністративний менеджмент
   
Управління інноваційною діяльністю*
   
Управління проектами
   
Управління закладами освіти
281
Публічне управління та адміністрування
Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні*
   
Менеджмент в органах публічного управління*
   
Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування*
   
Управління та адміністрування в авіацій галузі* 
11
Освітні, педагогічні науки 
Педагогіка вищої школи
   
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті