Магістратура – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Запрошуємо Вас на навчання

за магістерськими освітньо-професійними програмами:

____________________________________________

Спеціальність
               Освітньо-професійні програми
073Менеджмент
§  Управління проектами
§  Адміністративний менеджмент
281Публічне управління та адміністрування
§  Управління та адміністрування в авіаційній галузі
§  Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні
§  Менеджмент в органах публічного управління
§  Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування
053Психологія
§  Конфліктологія та практична медіація
073Менеджмент
§  Управління інноваційною діяльністю
§  Управління закладами освіти
011Освітні, педагогічні науки
§  Педагогіка вищої школи
§  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
§  Інноваційні педагогічні технології у закладах вищої технічної освіти