Друга вища освіта – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти ННІНО НАУ
Отримання другої вищої освіти в НАУ

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету запрошує усіх бажаючих отримати другу (іншу) вищу освіту за спеціальностями: авіаційний транспорт, філологія, психологія, соціологія, соціальна робота, економіка, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, маркетинг, кібербезпека, телекомунікації та радіотехніка, авіоніка, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, журналістика, туризм, міжнародне право, будівництво та цивільна інженерія, хімічні технології та інженерія, біотехнологія та біоінженерія, землеустрій і кадастр, екологія і охорона навколишнього середовища, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Друга вища освіта – це професійне навчання, що дає можливість здобути вищу освіту за іншою спеціальністю за освітнім ступенем бакалавр на основі раніше здобутого освітнього ступеню бакалавр чи магістр, а також освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.
Переваги здобуття другої (іншої) вищої освіти:
  • перспективне працевлаштування
  • кар’єрне зростання
  • вступ без ЗНО
  • набуття необхідних компетенцій з різних галузей знань
  • зручний графік навчання
  • скорочений термін навчання
  • можливість продовження навчання в магістратурі та аспірантурі.
Загальний обсяг годин – 240 кредитів ECTS.
Форма навчання – денна, заочна.
 
Довідки за тел.: (044)406–70–62, (044)406–71–20, (044)406–73–49
Адреса: Національний авіаційний університет,
Навчально-науковий інституту неперервної освіти,
м. Київ, проспект Комарова, 1, корпус 8, кім. 012, 013.