Проведення акредитації ОПП – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти ННІНО НАУ

Проведення акредитації ОПП

На кафедрі публічного управління та адміністрування ННІНО НАУ в період 16-19 грудня 2019 року працювала експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитації ОПП «Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні» – гарант програми доктор економічних наук, доцент Грущинська Наталія Миколаївна, ОПП «Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування» – гарант програми доктор наук з державного управління, доцент Жовнірчик Ярослав Федорович. За результатами перевірки експертною групою були надані схвальні відгуки за обома ОПП (1-А, 8-В за ОПП «Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні» та 9-В за ОПП «Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування») та передані до Галузевої експертної ради НАЗЯВО. За результатами засідання Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 09.01.2020 року (протокол №15) представлені позитивні висновки щодо ОПП «Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні» та ОПП «Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування» та подані для затвердження на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 28 січня 2020 року.