Освітні програми – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-професійних програм,

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,

що реалізуються на  першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти

 

№ з/п
Шифр та найменування галузі знань
Шифр та найменування спеціальності
Освітньо-професійна програма                 (спеціалізація)
Освітній ступінь
1
01 Освіта/Педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Магістр
2
01 Освіта/Педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
Магістр
3
01 Освіта/Педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки
Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти
Магістр
4
05 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Конфліктологія та практична медіація
Магістр
5
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління проектами
Магістр
6
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Адміністративний менеджмент
Магістр
7
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління інноваційною діяльністю
Магістр
8
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління закладами освіти
Магістр
9
28  Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування
Магістр
10
28  Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні
Магістр
11
28  Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Менеджмент в органах публічного управління
Магістр
12
28  Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Управління та адміністрування в авіаційній галузі
 
Магістр
 
13
28  Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
Бакалавр