Бакалавріат – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ННІНО НАУ та оголошується набір на навчання у 2021 році

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків відповідного рівня професійної діяльності за обраною спеціальністю.

Загальний обсяг – 240 кредитів ЄКТС

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна програма (візія ОПП) Форма навчання Умови вступу
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Денна

ЗНО із предметів:

  1. Українська мова та література 0,3
  2. Математика 0,35
  3. Іноземна мова або історія України 0,25

Фахове випробування з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Фахове випробування з нормативним терміном навчання 2 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Перелік необхідних документів для вступу

Строки прийому заяв та документів

Список рекомендованих від 27.08.2020 р. спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
ПІБ вступника Конкурсний бал Пріорітетність заяви Середній бал документа про освіту Ознака особливих підстав для зарахування
1 Міньковська Анастасія Олександрівна 182,4 2 11,2