Магістратура – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ННІНО НАУ та оголошується набір на навчання у 2021 році

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь і навичок, опанування методологією наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру у процесі виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Загальний обсяг – 90 кредитів ЄКТС

Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна програма (візія ОПП) Форма навчання Умови вступу
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Менеджмент в органах публічного управління Денна / заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні Денна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Управління проектами Денна / заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

Адміністративний менеджмент Денна / заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

Управління інноваційною діяльністю Денна / заочна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Інформаційно-комунікаційні технології в освіті Денна / заочна
 1. Іспит з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія екстремальних і кризових ситуацій Денна
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
 2. Фахове вступне випробування

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу