Магістратура – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ННІНО НАУ та оголошується набір на навчання у 2023 році

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь і навичок, опанування методологією наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру у процесі виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Загальний обсяг – 90 кредитів ЄКТС

Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці

Галузь знаньСпеціальністьОсвітньо-професійна програма (візія ОПП)Форма навчанняУмови вступу
28 Публічне управління та адміністрування281 Публічне управління та адмініструванняМенеджмент в органах публічного управлінняДенна / заочна
 1. Алгоритм вступу до НАУ 2023
 2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ)
 3. Фахове вступне випробування(при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)
 4. Вступний іспит з іноземної мови (при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінніДенна / заочна
 1. Алгоритм вступу до НАУ 2023
 2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ)
 3. Фахове вступне випробування(при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)
 4. Вступний іспит з іноземної мови (при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

07 Управління та адміністрування073 МенеджментУправління проектамиДенна / заочна
 1. Алгоритм вступу до НАУ 2023
 2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ)
 3. Фахове вступне випробування(при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)
 4. Вступний іспит з іноземної мови (при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

Адміністративний менеджментДенна / заочна
 1. Алгоритм вступу до НАУ 2023
 2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ)
 3. Фахове вступне випробування(при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)
 4. Вступний іспит з іноземної мови (при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

Управління інноваційною діяльністюДенна / заочна
 1. Алгоритм вступу до НАУ 2023
 2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ)
 3. Фахове вступне випробування(при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)
 4. Вступний іспит з іноземної мови (при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

01 Освіта / Педагогіка011 Освітні, педагогічні наукиІнформаційно-комунікаційні технології в освітіДенна / заочна
 1. Алгоритм вступу до НАУ 2023
 2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ)
 3. Фахове вступне випробування(при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)
 4. Вступний іспит з іноземної мови (при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу

05 Соціальні та поведінкові науки053 ПсихологіяПсихологія екстремальних і кризових ситуаційДенна / заочна
 1. Алгоритм вступу до НАУ 2023
 2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ)
 3. Фахове вступне випробування(при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)
 4. Вступний іспит з іноземної мови (при вступі на основі диплому спеціаліста/магістра)

Строки прийому заяв та документів

Перелік необхідних документів для вступу