Приймальна комісія НАУ – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Приймальна комісія НАУ

Приймальна комісія НАУ – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України “Про вищу освіту”, що утворюється для організації прийому вступників та у своїй діяльності керується Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 15.10.2015 № 1085 {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №622 від 06.06.2016}).