Правила прийому – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Правила прийому

Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2020 році

Додаток 1. Перелік акредетованих та неакредетованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими здійснюється прийом та перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 3. Перелік акредетованих та неакредетованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання в 2021 році до Національного авіаційного університету освітній ступінь «Магістр»

Додаток 6. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

Додаток 7. Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Національного авіаційного університету

Додаток 9. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році

Додаток 11. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200