Навчально-консультативний центр підтримки соціальних програм – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Навчально-консультативний центр підтримки соціальних програм

Основними завданнями діяльності Центру є:

  • Організація та здійснення за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій підготовки, перепідготовки та підвишення кваліфікації фахівців, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції.
  • Створення та впровадження нових технологій та процеси наукових впроваджень.
  • Забезпечення гнучкості програм підготовки фахівців, спрямованих на задоволення потреб ринку праці.
  • Задоволення індивідуальних потреб громадян у особистому та професійному зростанні шляхом надання освітніх послуг за різними моделями для підтвердження нової кваліфікації на основі раніше здобутої в закладах освіти.

Реалізація функцій Центру забезпечується виконанням таких завдань:

  • навчання на курсах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
  • стажування фахівців за індивідуальними програмами;
  • підвищення кваліфікації слухачів за направленням Державної служби зайнятості;
  • підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій.

Директор ЦентруБатрак Олег Григорович. тел. 044-406-74-29