Відгуки здобувачів та стейкхолдерів кафедри Публічного управління та адміністрування – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та графіка навчального процесу Навчально-наукового інституту неперервної освіти (ННІНО) студенти проходять практику в Комітетах Верховної Ради України, Державній авіаційній службі, інших органах влади. 

Крім того, проводиться співпраця зі потенційними роботодавцями – Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією, Державною авіаційною службою, Київською міською державною адміністрацією.