Професорсько-викладацький склад – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Професорсько-викладацький склад

Чібісова Ірина Валентинівна

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування

ЧІБІСОВА ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

Алімова Світлана Леонідівна

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування

АЛІМОВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

кандидат наук з державного управління