Запрошуємо до навчання кафедри Публічного управління та адміністрування – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Запрошуємо до навчання

Якщо ти мрієш обіймати посаду державного службовця
Якщо ти прагнеш приймати участь у державотворчих процесах
Якщо ти сповнений бажання реалізувати себе в органах місцевого самоврядування, то:

Кафедра публічного управління та адміністування
Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету

Запрошує на навчання підготовки магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”
денної та заочної форм навчання

Завідувач кафедри: Грущинська Наталія Миколаївна

Навчання передбачає поглиблену управлінську, економічну, політологічну, правову, соціально-гуманітарну, фахову підготовку.

На кафедрі працює:

  • 5 докторів наук, професорів, з яких: 2 доктори наук з державного управління, доктор економічних наук, доктор історичних наук, доктор юридичних наук.
  • 8 кандидатів наук, доцентів, з яких: 5 кандидатів наук з державного управління, кандидат юридичних наук, 2 кандидати філосовських наук.

Студенти спеціальності проходитимуть практику в органах державної влади: Комітетах Верховної ради України, Кабінеті Міністрів України, обласних та районних державних адміністраціях тощо.

Навчання здійснюється за наступними освітньо-професійними програмами:

  • Менеджмент в органах публічного управління;
  • Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні.

Для отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти:

  • додаткове фахове вступне випробування;
  • ЗНО з іноземної мови;
  • фахове вступне випробування.

Адреса для зв’язку: м.Київ, пр. К.Комарова, 1, корп. 8, поверх 9, кім. 904
Тел.: 0674571990, 0688637966 (viber, telegram, wats up)
E-mail: gruschinska@meta.ua