Технологій управління – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Загальна інформація

Кафедра технологій управління є випусковою з підготовки фахівців освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійними програмами «Адміністративний менеджмент» й «Управління проектами». Сьогодні на кафедрі технологій управління працюють 8 штатних викладачів, у тому числі 2 доктора наук та 4 кандидати наук.

З метою підвищення фахового рівня випускників-магістрантів у процесі навчання вони проходять науково-дослідну та виробничу практики, залучаються до майстер-класів, тренінгів, що проводяться викладачами кафедри та фахівцями бізнесу. Надаються регулярні консультації з актуальних економічних та управлінських проблем.

Створені сприятливі умови для навчання магістрів, зручна система оплати за навчання, надається допомога з подальшого працевлаштування.

У процесі підготовки студенти вивчають дисципліни, що надають сучасні знання, вміння, навички щодо використання системного підходу до організації основних процесів адміністрування, реалізації функцій, методів та технологій прийняття управлінських рішень, використання інформаційно-комунікаційних технологій, процедур та видів управлінської діагностики й аналізу, а також моделей управління проектами, управління проектами при ініціації, розробки та реалізації проектів у будь-якій предметній області, розбудови планів втілення проектів, розробки кошторисів та бюджетів, оптимізації проектів.