ОПП: Адміністративний менеджмент – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Освітньо-професійна програма
“Адміністративний менеджмент”, спеціальність 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ є програмою для тих, хто бажає розвивати свою професійну діяльність як керівник адміністративних служб підприємства, консультант, радник, експерт або адміністратор бізнес-проектів та програм, керівник відділів державних установ та відомств, сприяти розвитку держави, регіону, промисловості, підприємства.

Мета ОП «Адміністративний менеджмент»

Формування професійних компетентностей з адміністративного менеджменту для забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців на глобальному ринку праці, їх орієнтація на сучасні потреби, тенденції розвитку організацій у бізнесі, науці, освіті, урядуванні, соціальній сфері тощо

Цільовою аудиторією магістерської освітньої програми «Адміністративний менеджмент» є:

 • випускники навчальних закладів за освітніми рівнями БАКАЛАВР або МАГІСТР (СПЕЦІАЛІСТ) всіх галузей знань;
 • працівники як з ділового сектора (підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм, інших бізнесових структур), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління, регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і громадських організацій тощо).

Завдання програми підготовки магістра освітньої програми «Адміністративний менеджмент» є розвиток практичних організаторських здібностей і якостей в адміністративно-управлінській, організаційно-розпорядливій, організаційно-експертній і організаційно-проектній діяльності.

Специфіка підготовки менеджерів з адміністративної діяльності полягає в набутті вмінь приймати рішення, брати на себе відповідальність, проводити аналіз, здійснювати комунікативні функції. У цілому, програма орієнтована на формування навичок практичного аналізу проблем, що виникають у конкретних ситуаціях практичної діяльності, набутті умінь находити раціональні та ефективні способи розв’язання проблем.

Після успішного закінчення студенти одержують диплом державного зразка.

Випускники зможуть:

 • створювати та впроваджувати сучасні технології системного управління організацією в умовах постійних змін;
 • розробляти системи управління;
 • самостійно приймати управлінські рішення;
 • обґрунтовувати прогнози соціально-економічного розвитку регіону, промисловості, підприємства, організації, установи;
 • формувати комплексні програми розвитку;
 • генерувати нові пропозиції, обґрунтовано відстоювати їх та транслювати іншим;
 • впроваджувати інноваційні зміни.

Фахівці спеціалізації «Адміністративний менеджмент» можуть працювати

 • керівниками державних установ та відомств;
 • керівниками суб’єктів господарювання різної правової форми і форми власності;
 • радниками;
 • експертами та консультантами;
 • керівниками адміністративних служб і проектів;
 • керівниками громадських організацій;
 • провідними фахівцями тощо.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ:

 1. Комплексний підхід до підготовки фахівців.
 2. Висококваліфіковане кадрове забезпечення підготовки фахівців.
 3. Застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.
 4. Залучення студентів до наукової діяльності.
 5. Практична складова підготовки фахівців.

ОПП “Адміністративний менеджмент”.pdf

Контактна інформація кафедри технологій управління ННІНО НАУ

Адреса: 03058 м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1, кор. 8а, каб. 908

Тел.: (044) 406–73–72, (073) 129–67–48

E-mail: itu@nau.edu.ua