Запрошуємо до навчання кафедри Технологій управління – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Всіх, хто бажає стати гармонійною особистістю, висококваліфікованим і конкурентоспроможним фахівцем, побудувати кар’єру, запрошуємо на навчання за магістерськими освітньо-професійними програмами:

Освітньо-професійна програма
«Адміністративний менеджмент»

(денна та заочна форми навчання)

Адміністративний менеджмент

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня кваліфікація: магістр, магістр менеджменту

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС

Термін навчання:

 • денна форма – 1 рік 4 місяці (16 місяців)
 • заочна форма – 1 рік 4 місяці (16 місяців)

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Професійні назви робіт (за ДК 003:2010):

 • 121 Керівники підприємств, установ та організацій
 • 122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів
 • 123 Керівники функціональних підрозділів
 • 131 Керівники малих підприємств без апарату управління
 • 14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
 • 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Освітньо-професійна програма
«Управління проектами»

(денна та заочна форми навчання)

Управління проектами

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня кваліфікація: магістр, магістр менеджменту

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС

Термін навчання:

 • денна форма – 1 рік 4 місяці (16 місяців)
 • заочна форма – 1 рік 4 місяці (16 місяців)

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Професійні назви робіт (за ДК 003:2010):

 • 121 Керівники підприємств, установ та організацій
 • 123 Керівники функціональних підрозділів
 • 1238 Керівники проектів та програм
 • 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 • 2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами

Умови вступу в магістратуру за освітньо-професійними програмами:

 • ЗНО з англійської мови;
 • фахове вступне випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент;
 • додаткове фахове випробування (складають особи, які здобули освітній ступінь бакалавра або магістра за іншою спеціальністю)

Детальну інформацію щодо вступної компанії 2021 р. можна отримати на сайті приймальної комісії Національного авіаційного університету за адресою: pk.nau.edu.ua

Запрошуємо на навчання