Управління професійною освітою – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Загальна інформація

Кафедра управління професійною освітою була створена 1 вересня 2017 року і є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти. З 2019 року кафедру очолює професор, доктор педагогічних наук Сидорчук Людмила Андріївна. У своїй діяльності кафедра керується ПОЛОЖЕННЯМ ПРО КАФЕДРУ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ОСВІТОЮ.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців освітнього рівня магістр за спеціальностями:

 • 011 «Освітні, педагогічні науки»
 • 053 «Психологія»
 • 073 «Менеджмент»

Місія кафедри управління професійною освітою – підготовка і виховання висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрів для державних, приватних структур і освітніх установ різних рівнів; збереження традицій науково-освітнього, корпоративного середовища та розвиток кваліфікаційного, науково-дослідного і інтелектуального потенціалу науково-педагогічних працівників кафедри.

Візія кафедри – лідер з високою корпоративною культурою, інноваційною освітою, актуальною наукою та постійним прагненням досконалості.

Стратегічні цілі кафедри управління професійною освітою:

 1. Розширення спектру надання освітніх послуг
 2. Інноваційність змісту та методів навчання
 3. Побудова навчального процесу з урахуванням можливостей міждисциплінарного навчально-наукового простору та авіаційного досвіду управління людським фактором
 4. Упровадження сучасних підходів до вищої освіти, а саме дистанційної форми навчання та дуальної освіти
 5. Підвищення наукового потенціалу кафедри
 6. Розвиток професійно-педагогічного потенціалу кафедри
 7. Розширення міжнародної співпраці кафедри в науковому та освітньому напрямах

Ціннісні орієнтири кафедри:

 1. Висока кваліфікація та професіоналізм викладачів
 2. Інноваційність та креативність науково-педагогічних працівників
 3. Командна робота, відповідальність та взаємопідтримка
 4. Психологічна адаптація студентів та сприятливі умови для розвитку
 5. Рівність за соціальними, національними та релігійними ознаками
 6. Створення сприятливих умов навчання для людей з особливими потребами
 7. Людяність, терпимість, порядність, взаємоповага
 8. Самовідданість, позитивізм, корпоративна етика
 9. Індивідуальний підхід, студентоцентризм