Інформаційно-комунікаційні технології в освіті – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Освітньо-професійна програма
“Інформаційно-комунікаційні технології в освіті”, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, галузь знань 01 Освіта / Педагогіка