Управління інноваційною діяльністю – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Освітньо-професійна програма
“Управління інноваційною діяльністю”, спеціальність 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма: “Управління інноваційною діяльністю”

Зміст навчання за ОПП (силабуси навчальних дисциплін обов`язкового компоненту)

Проектування індивідуальної освітньої траєкторії (силабуси навчальних дисциплін вільного вибору студентів)

Практична підготовка за ОПП: “Управління інноваційною діяльністю”

Державна атестація здобувачів вищої освіти за ОПП: “Управління інноваційною діяльністю”

Здобувачі вищої освіти за ОПП: “Управління інноваційною діяльністю”

Співробітництво із стейкхолдерами по ОПП: “Управління інноваційною діяльністю”

Відгуки здобувачів і стейкхолдерів про освітній процес та підготовку магістрів за ОПП: “Управління інноваційною діяльністю”