Психологія екстремальних і кризових ситуацій – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Освітньо-професійна програма
“Психологія екстремальних і кризових ситуацій”, спеціальність 053 Психологія, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітньо-професійна програма: “Психологія екстремальних і кризових ситуацій”

Зміст навчання за ОПП (силабуси навчальних дисциплін обов`язкового компоненту)

Проектування індивідуальної освітньої траєкторії (силабуси навчальних дисциплін вільного вибору студентів)

Практична підготовка за ОПП: “Психологія екстремальних і кризових ситуацій”

Державна атестація здобувачів вищої освіти за ОПП: “Психологія екстремальних і кризових ситуацій”

Здобувачі вищої освіти за ОПП: “Психологія екстремальних і кризових ситуацій”

Співробітництво із стейкхолдерами по освітньо-професійній програмі

Відгуки здобувачів і стейкхолдерів про освітній процес та підготовку магістрів за ОПП: “Психологія екстремальних і кризових ситуацій”