План наукової роботи – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

План наукової роботи Інституту на 2020 – 2021 навчальний рік

Заходи Термін виконання Відповідальні
І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ
1 Тема: «Публічне управління як системне суспільне явище» 01.09.2019-30.06.2021 Грущинська Н.М.
2 Тема: «Наукове забезпечення розвитку технологій управління» 01.12.2018 – 30.06.2021 Поліщук О.В.
3 Тема: «Формування управлінських компетентностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій» 01.09.2020-30.06.2022 Сидорчук Л.А.
II. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ, ПРОГРАМ
1 Участь в програмі Еразмус+ 09.2020-02.2021 Дейнега І.І., Ковач В.О
2 Участь в проектах програми НАТО «Наука заради миру» 09.2020-02.2021 Дейнега І.І., Ковач В.О
2 Участь в проектах програми ГОРИЗОНТ ЄВРОПА 02.2021 -06.2021 Дейнега І.І., Ковач В.О
III. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. СТАЖУВАННЯ.
1 Курси англійської мови для викладачів Національного авіаційного університету (підвищення кваліфікації) Жовтень 2020 року Ковач В.О
2 Стажування в Клемсонському університеті, м. Клемсон , США Лютий 2021 року Дейнега І.І., Ковач В.О.
IV. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи)
1 VIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених “НАУКОВА МОЛОДЬ-2020” 26 жовтня 2020 року Ковач В.О
2 Семінар: «Цифрові відкриті системи у розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково – педагогічних працівників. Робота з репозитарієм» 23 жовтня 2020 року Ковач В.О
3 Круглий стіл «Всесвітній день науки» Листопад 2020 року Дейнега І.І.
4 Використання цифрових відкритих систем у підготовці магістрів Листопад 2020 року Ковач В.О
5 Третій студентський круглий стіл «Публічне управління та адміністрування: історична ретроспектива, особистості, сучасність» 17 грудня 2020 року Дейнега І.І., Ковач В.О., Грущинська Н.М.
6 Інформаційно – аналітична підтримка наукових масових заходів із використанням електронних соціальних мереж Грудень 2020 року Ковач В.О.
7 Науково-практичний семінар: «Фундаментальні та прикладні дослідження в управлінні» 12 лютого 2021 року Поліщук О.В., Дубініна В.В.
8 Науково-практичний семінар «Моделювання освітнього середовища STEM орієнтованого навчання» 25 лютого 2021 року Сидорчук Л.А., Сліпухіна І.А.
9 IV Експертний конвент «Освіта впродовж життя: соціальні запити, сучасні виклики та пріоритети в реалізації» 26 березня 2021 року Дейнега І.І., Сидорчук Л.А.
10 Розбудова іміджу інституту із використанням цифрових відкритих систем Квітень 2020 року Ковач В.О.
11 Науково-практичний семінар «Тенденції публічного управління та адміністрування в сучасних умовах» 15 квітня 2021 року Грущинська Н.М.
12 Науково-практичний семінар: «Україна майбутнього: інновації і сучасні технології в управлінні» 22 квітня 2021 року Поліщук О.В., Дубініна В.В.
13 Круглий стіл «Інноваційне лідерство та інноваційна культура підприємства» 27 квітня 2021 року Сидорчук Л.А., Сівашенко Т.В.
14 II Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи розвитку сучасної післядипломної освіти» 19 травня 2021 року Дейнега І.Г, Ковач В.О., Сидорчук Л.А.
15 I Науково-практичний семінар «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві» 27 травня 2021 року Сидорчук Л.А., Зубіашвілі І.К.
V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
5.1. Студентська наукова робота
1 Електронні бібліотеки і можливості їх використання Жовтень 2020 Ковач В.О
2 Участь у VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “НАУКОВА МОЛОДЬ-2020” 26 жовтня 2020 року Ковач В.О
3 Участь у міжнародній науково – практичній конференції молодих вчених та студентів «Політ» Квітень 2021 року Ковач В.О
4 Участь у конкурсі студентських наукових робіт Протягом року Завідувачі кафедр
5.2. Діяльність наукових груп та гуртків
1 Засідання наукового гуртка «Освіторія» Протягом року Сидорчук Л.А.
2 Засідання наукового гуртка «Публічний управлінець» Протягом року Грущинська Н.М.
3 Школа професора Теслі Протягом року Ю.Тесля
4 Клуб проектних менеджерів “Старт” Протягом року Ю.Турло