План наукових заходів – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

План наукових заходів Інституту на 2019 – 2020 навчальний рік

Заходи Термін виконання Відповідальні
І. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи)
1 Семінар: «Відкриті електронні системи інформаційно-аналітичної
підтримки педагогічних досліджень.
Індекси цитування (імпакт-фактор, індекс Гірша).
Цифрові ідентифікатори вчених»
19 вересня 2019 року Ковач В.О
2 Семінар: «Становлення, функціонування та розвиток
системи післядипломної освіти України: правовий
аналіз нормативного регулювання»
Жовтень 2019 року Сидорчук Л.А.
3 Семінар: «Цифрові відкриті системи у розвитку
інформаційно-дослідницької компетентності наукових
і науково-педагогічних працівників»
Жовтень 2019 року Ковач В.О.
4 Круглий стіл «Всесвітній день науки» Листопад 2019 року Толочко С.В
5 Психолого-педагогічна допомога: екофасилітативний підхід Листопад 2019 року Сидорчук Л.А.
6 Використання цифрових відкритих систем у підготовці магістрів Листопад 2019 року Ковач В.О.
7 Другий студентський круглий стіл
«Публічне управління та адміністрування:
історична ретроспектива, особистості, сучасність»
Грудень 2019 року Дейнега І.І., Ковач В.О., Грущинська Н.М.
8 Інформаційно-аналітична підтримка наукових
масових заходів із використанням електронних соціальних мереж
Грудень 2019 року Ковач В.О.
9 Проблеми компетентності, критичного мислення,
творчості і технологій у неперервній освіті
Лютий 2020 року Сидорчук Л.А.
10 Експертний конвент «Освіта впродовж життя:
соціальні запити, сучасні виклики та пріоритети в реалізації»
20 березня 2020 року Дейнега І.І., Ковач В.О., Сидорчук Л.А.
11 Розбудова іміджу науково-педагогічних працівників із
використанням цифрових відкритих систем
Квітень 2020 року Ковач В.О.
12 Всеукраїнська наукова конференція «Інновації та
перспективи розвитку публічного управління та
адміністрування: український та світовий досвід»
20 квітня 2020 року Дейнега І.І., Ковач В.О., Грущинська Н.М.
13 Перша міжнародна науково – практична конференція
«Актуальні проблеми і перспективи розвитку сучасної
післядипломної освіти»
22 травня 2020 року Дейнега І.І., Ковач В.О., Сидорчук Л.А.