Адміністративний менеджмент – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Магістерська програма
"Адміністративний менеджмент"

Магістерська програма Адміністративний менеджмент

Заповніть анкету і ми обов`язково з Вами зв`яжемось!

Адміністративний менеджмент (МАГІСТРАТУРА)

Освітньо-професійна програма:
АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня кваліфікація: магістр, магістр менеджменту

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС

Термін навчання:

 • денна форма – 1 рік 4 місяці (16 місяців)
 • заочна форма – 1 рік 4 місяці (16 місяців)

Форма навчання: денна, заочна.

Мета програми: формування професійних компетентностей з адміністративного менеджменту для забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців на глобальному ринку праці, їх орієнтація на сучасні потреби, тенденції розвитку організацій у бізнесі, науці, освіті, урядуванні, соціальній сфері.

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Професійні назви робіт (за ДК 003:2010):

 • 121 Керівники підприємств, установ та організацій
 • 122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів
 • 123 Керівники функціональних підрозділів
 • 131 Керівники малих підприємств без апарату управління
 • 14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
 • 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Умови вступу до магістратури
 • ЗНО з англійської мови;
 • фахове вступне випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент;
 • додаткове фахове випробування (складають особи, які здобули освітній ступінь бакалавра або магістра за іншою спеціальністю).

Детальну інформацію щодо вступної компанії 2020 р. можна отримати на сайті приймальної комісії Національного авіаційного університету за адресою: pk.nau.edu.ua