Адміністративний менеджмент – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Магістерська програма
"Адміністративний менеджмент"

Магістерська програма Адміністративний менеджмент

Заповніть анкету і ми обов`язково з Вами зв`яжемось!

Адміністративний менеджмент (МАГІСТРАТУРА)

Освітньо-професійна програма:
АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня кваліфікація: магістр, магістр менеджменту

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС

Термін навчання:

  • денна форма – 1 рік 4 місяці (16 місяців)
  • заочна форма – 1 рік 4 місяці (16 місяців)

Форма навчання: денна, заочна.

Мета програми: формування професійних компетентностей з адміністративного менеджменту для забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців на глобальному ринку праці, їх орієнтація на сучасні потреби, тенденції розвитку організацій у бізнесі, науці, освіті, урядуванні, соціальній сфері.

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Професійні назви робіт (за ДК 003:2010):

  • 121 Керівники підприємств, установ та організацій
  • 122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів
  • 123 Керівники функціональних підрозділів
  • 131 Керівники малих підприємств без апарату управління
  • 14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
  • 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Умови вступу до магістратури:

https://pk.nau.edu.ua/vstup/mahistratura/

Детальну інформацію щодо вступної компанії 2022 р. можна отримати на сайті приймальної комісії Національного авіаційного університету за адресою: pk.nau.edu.ua