Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Магістерська програма
"Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні"

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР” ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОПП “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ Й ПРОГНОЗУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ”

Мета:

Надання студенту знання та вміння з економічного аналізу й прогнозування у публічному управлінні, здатність розв`язувати складні задачі і проблеми публічного управління та адміністрування в економічній сфері, що передбачає проведення Досліджень та розробку пропозицій (проектів регуляторних актів), до регіональних, секторальних і галузевих програм соціально-економічного розвитку.

Кадрове забезпечення:

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо- професійну програму за кваліфікацією відповідного профілю і напряму дисципліни, що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практики роботи. У ході організації навчального процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої та фахової роботи, іноземні лектори.

Особливості підготовки:

Ґрунтовні розробки кафедри щодо філософії управлінської діяльності системи публічного управління; широкому використанні новітніх освітніх технологій та сучасних програмних засобів. Проходження практики в органах державної влади (Апараті ВРУ, КМУ, КМДА, місцевих та районних органах влади)

Перспективи працевлаштування:

Випускники підготовлені до роботи: керівниками та провідними фахівцями служб Державних органів влади обласного та районного рівня: керівниками та провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування; керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками: на керівних посадах у центральних органах державної влади: на керівних посадах у місцевих органах державної влади: на керівних посадах місцевих органів самоврядування: менеджерами (управителями) у соціальній сфері; керівниками окремих ланок профспілкових організацій; керівниками громадських організацій.

Заповніть анкету і ми обов`язково з Вами зв`яжемось!