Управління інноваційною діяльністю – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Магістерська програма
“Управління інноваційною діяльністю”

Заповніть анкету і ми обов`язково з Вами зв`яжемось!

Управління інноваційною діяльністю (МАГІСТРАТУРА)

Освітньо-професійна програма:
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Інформація про спеціальність

Сьогодні Україна потребує висококваліфікованих кадрів, які змогли б вносити зміни в економіку шляхом планування та реалізації різноманітних інноваційних проектів, що охоплюють усі сфери господарювання: виробництво, маркетинг, право, екологію, управління, сервісну діяльність, соціальну сферу тощо. За таких умов підготовлені фахівці з повною вищою освітою за новою, сучасною спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління інноваційною діяльністю» завжди зможуть реалізувати набуті знання на ринку праці.

Магістерська програма «Управління інноваційною діяльністю» – це освітня програма для керівників установ, підприємств і організацій, із підготовки керівників і спеціалістів із сталого розвитку через впровадження сучасних методів і інструментів інноваційної діяльності.

Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління інноваційною діяльністю» проходить на кафедрі управління професійною освітою Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ.

Навчальний процес
Навчальний процес

Навчальний процес організовується з урахуванням сучасного змісту освіти, обумовленого цілями та потребами суспільства, з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури, що визначається освітньо-професійною програмою підготовки (ОПП), навчальними програмами навчальних дисциплін; можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, та орієнтується на сучасні знання та вміння щодо теорії інновацій, організації підприємницької діяльності, товарної інноваційної політики, управління ризиками в інноваційній діяльності, управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів, маркетингові дослідження, управління інноваційною діяльністю та ін.

Дисципліни, які вивчаються

Нормативні навчальні дисципліни, що встановлюються державним стандартом освіти:

 • Інноваційний менеджмент
 • Маркетинг та провайдинг інновацій
 • Методологія наукових досліджень в сфері інновацій
 • Економіка інноваційного підприємства та фінансовий менеджмент інноваційної діяльності
 • Управління потенціалом інноваційного підприємства
 • Бізнес планування
 • Управління інноваційними ризиками
 • HR-менеджмент
 • Переддипломна практика
 • Кваліфікаційна магістерська робота

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій університету, регіональних потреб:

 • Поведінкова економіка
 • Управління інноваційним розвитком
 • Антикризовий менеджмент на основі інновацій
 • Корпоративне управління
 • Управління конфліктами
 • Управління проектами
 • Мотивація інноваційної діяльності
 • Менеджмент екологічних інновацій
 • Інтелектуальна власність
 • Управління якістю і сертифікація продукції та послуг
Навчальний процес
Навчальні приміщення та лабораторії

Аудиторії кафедри управління професійною освітою оснащені сучасною комп’ютерною технікою і обладнанням для проведення лекційних та практичних занять.

Практика та працевлаштування

За програмою «Управління інноваційною діяльністю» студенти мають можливість проходити практику на різних підприємствах (організаціях, установах) міста Києва, з якими кафедра управління професійною освітою НАУ уклала угоди про співробітництво та проходження практики. Зокрема, кафедра має тісні зв’язки з підприємствами та їх підрозділами в напрямку впровадження інновацій, а саме: КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)», ПАТ «Фармак», ТОВ «АЛАН», ТДВ «Страхове товариство “МЕГАПОЛІС», ТОВ «Авіакомпанія «Меридіан», ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» тощо.

Практика та працевлаштування

Після завершення магістерської програми випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка з присвоєною кваліфікацією: Магістр, Менеджмент, Управління інноваційною діяльністю, що дає право продовжувати свою управлінську діяльність та будувати кар’єру на інноваційних підприємствах (організаціях, установах) України. А додаток до диплому європейського зразка відкриває можливості випускника реалізувати себе на ринку світових інновацій.

Рівні підготовки, терміни навчання

Нормативний термін навчання в магістратурі: 1 рік 4 місяці

Вступні випробування:
 1. Єдиний іспит з іноземної мови
 2. Фахове випробування

*Для осіб, які вступають за неспорідненим напрямом підготовки (спеціальністю) передбачено складання додаткового вступного випробування

Вартість навчання

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту).
Військова кафедра

Можливість пройти військову підготовку за кошти фізичних осіб.

Наші випускники

Сьогоднішні випускники спеціальності займають посади керівників малих підприємств, підрозділів інноваційних підприємств, менеджерів з інноваційної діяльності, з дослідження ринку, а також з питань комерційної діяльності та управління, фахівців із стандартизації, сертифікації та якості, а саме: КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)», ПАТ «Фармак», ТОВ «АЛАН», ТДВ «Страхове товариство “МЕГАПОЛІС», ТОВ «Авіакомпанія «Меридіан», ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ» та ін.

Контакти

Телефони: +38 (044) 406 74 00

E-mail: upo@ukr.net

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8а, ауд. 8а-907.