Грущинська Наталія Миколаївна – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Грущинська Наталія Миколаївна

Заступник директора, доктор економічних наук, професор

Грущинська Наталія Миколаївна

Народилася 3 грудня 1978 року

У 2000 році закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин за спеціальністю міжнародні економічні відносини.

У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Міжнародна спеціалізація економіки України в контексті глобальних трансформацій» за спеціальністю 08.00.02. «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» (доктор економічних наук).

Грущинській Н.М. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та управління.

З 2008 року по 2010 рік працювала доцентом кафедри міжнародного бізнесу НАУ.

З 2012 по 31.12.2013 рік працювала на посаді Ученого секретаря ІСЕМВ НАН України.

З 2014 по 2015 роки працювала на посаді професора кафедри міжнародної економіки і економічної дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України.

З 2015 по 2017 рр. – завідувачем кафедри міжнародної економіки і економічної дипломатії Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України.

З 2018 року по 31.12.2021 рік працювала завідувачем кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету.

У 2021 році присвоєно вчене звання професора кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ.

Грущинська Наталія Миколаївна має більше 240 публікацій, у тому числі 74 наукові праці, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч.: Scopus або Web of Science-5. Є автором та співавтором 19 монографій, з них 3 одноосібні, 10 опублікованих в період роботи в НАУ; 9 навчальних посібників, з них 6 одноосібних.