Календарний план засідань науково-методично-редакційної ради (НМРР) – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ