Психологія екстремальних і кризових ситуацій – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти «Психологія екстремальних і кризових ситуацій»

Програма спрямована на формування професійних компетентностей психолога, які дозволяють успішно працювати з персоналом різних категорій в організаціях та на підприємствах, де мають місце високі психологічні навантаження, несприятливі умови праці, особлива складність професійних завдань, професійні ризики, потенційні небезпеки та підвищена відповідальність.

Спеціальна увага приділяється психологічній проблематиці взаємодії людини зі складними технічними системами та провідному авіаційному досвіду роботи з людським фактором.

Випускник програми зможе працювати в якості корпоративного психолога підприємств та установ критичної або техногенно-небезпечної інфраструктури, психолога у виробничих підрозділах психофізіології та безпеки праці, психолога відомчих психологічних та науково-методичних центрів, психолога-консультанта у психологічних службах та центрах надання психологічної допомоги різним соціальним групам населення, психолога у відомчих та ситуативних кризових центрах, психолога-реабілітолога, психолога в медичних закладах.

Магістерський рівень вищої освіти дозволятиме також працевлаштуватися на посади викладача вищого навчального закладу та наукового співробітника. Освітня програма забезпечує перспективу як для психолога-практика, так для і психолога-науковця.