Управління інноваційної діяльністю – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти «Управління інноваційною діяльністю»

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців, які спроможні приймати стратегічні і тактичні інноваційні рішення, виявляти перспективні наукові розробки та впроваджувати у виробництво нові види продукції (послуг), вдосконалювати механізми просування продукції на ринок, створювати та використовувати нові методики розрахунку, обґрунтовувати соціально-економічні показники та оцінки результативності інноваційних проектів.

Програма професійно-прикладна і пропонує міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку для формування комплексного підходу до управління сучасними підприємствами, установами, організаціями.

Підготовка за програмою забезпечує придатність випускників до роботи на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням управлінських проблем; установи системи вищої та додаткової професійної освіти на посадах спеціалістів у сферах операційного менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, управління персоналом, інших видах посад пов’язаних з реалізацією специфічних управлінських функцій.