Управління проектами – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Освітньо-професійна програма
“Управління проектами”,
спеціальність 073 Менеджмент,

галузь знань 07 Управління та адміністрування

Управління проектами на сьогодні є однією з найбільш актуальних і прогресивних управлінських технологій, що продовжує швидко розвиватись.
Напрямів застосування цієї технології надзвичайно багато. Вони можуть охоплювати практично всі сфери людського життя.

Цільовою аудиторією магістерської освітньої програми «Управління проектами» є:

 • випускники навчальних закладів за освітніми рівнями БАКАЛАВР або МАГІСТР (СПЕЦІАЛІСТ) всіх галузей знань;
 • працівники з ділового сектора підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм, бізнесових структур, публічного сектора, некомерційних структур і громадських організацій тощо.

Ми готуємо висококваліфікованих магістрів з управління проектами, здатних управляти різними типами проектів, програмами й портфелями проектів, які спрямовані на забезпечення прискореного розвитку і підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.

Фахівці спеціальності «Управління проектами» можуть працювати:

 • експертами;
 • оцінювачами;
 • директорами програми, проекту;
 • менеджерами проекту;
 • консультантами з управління інвестиційними проектами;
 • керівниками групи, відділу, центру по розробці і реалізації проектів, програм розвитку у галузях будівництва, транспорту, освіти, екології, побутового та торгівельного обслуговування тощо;
 • керівниками, консультантами з планування, формування та реалізації державних регіональних проектів соціально-економічного розвитку, у відділах організації конкурсів і тендерів органів державного управління та місцевого самоврядування.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ:

 1. Комплексний підхід до підготовки фахівців.
 2. Висококваліфіковане кадрове забезпечення підготовки фахівців.
 3. Застосування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.
 4. Залучення студентів до наукової діяльності.
 5. Практична складова підготовки фахівців.

Програма вчить лідерству й успішному креативному мисленню, дає дорожню карту, що веде до успіху.

Деталі:

Завідувач кафедри технологій управління: Поліщук Оксана Володимирівна

Телефон: +380633079412

Наша адреса: Проспект Любомира Гузара (у минулому пр-т Космонавта Комарова), 1, м.Київ, 03058, корпус 8