Правила прийому – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Правила прийому

Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2023 році

Додаток 1. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), конкурсних пропозицій для вступу на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти до Національного авіаційного університету на денну та заочну форму навчання у 2023 році

Додаток 2. Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими здійснюється прийом на 1 курс зі скороченим строком навчання за ОС «Бакалавр», вступ на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» (НРК5) до Національного авіаційного університету у 2023 році

Додаток 3. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (освітніх програм), для вступу на навчання до Національного авіаційного університету за ОС «Магістр» у 2023 році

Додаток 4. Правила прийому на навчання до кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету

Додаток 5. Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету у 2023 році

Додаток 6. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

Додаток 7. Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Національного авіаційного університету

Додаток 8. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 9. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200

Додаток 10. Особливості прийому на освітню програму 272.02«Льотна експлуатація повітряних суден» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт»

Додаток 11. Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України

Додаток 12. Вимоги до мотиваційних листів вступників до Національного авіаційного університету у 2023 році