Всеукраїнський семінар з проблем інклюзивної освіти – The Educational and Scientific Institute of Continuing Education

Всеукраїнський семінар з проблем інклюзивної освіти

Сприяння в розвитку інклюзивної освіти

Навчально-науковий інститут неперервної освіти (ННІНО), одним із компонентів місії  якого є врахування прав будь-якої людини та її особистісних потреб, надзвичайно чутливий до нових викликів, що відбуваються в суспільстві.

Вимогою часу для України нині є інклюзивна освіта, а з моменту ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів – одним із міжнародних її зобов’язань.

Останнім часом активізується робота ННІНО, спрямована на інтеграцію людей з інвалідністю у суспільство, забезпечення умов для здобуття ними освіти, фахової підготовки відповідно до їхніх потреб і можливостей. ННІНО активно вивчає міжнародну практику, що надає людям з особливими потребами широкий вибір доступних форм здобуття освіти: індивідуальну, дистанційну, екстернатну, «вечірні школи», «школи другого шансу» тощо. Спеціальної уваги потребує професійна підготовка дорослих з особливими потребами. Тому коло партнерів та колег ННІНО  із вирішення питань інклюзивної освіти збільшується.

Цим питанням був присвячений семінар, проведений на базі ННІНО 13 квітня 2019 року. Учасниками заходу стали понад 60 вихователів, педагогів та психологів із різних куточків України. У форматі практичних студій, семінар пройшов в активній дискусійній площині, де провідні експерти грунтовно та вичерпно відповідали на питання аудиторії.

ННІНО на заході представили директор Ірина Дейнега та професор кафедри управління професійною освітою Олена Дікова-Фаворська.  У роботі конференції взяли участь Тетяна Скрипник – дитячий лікар та психіатр вищої категорії; Катерина Бояршинова – практикуючий психолог, президент Незалежної асоціації психологів; Катерина Куницька – директор ГО Центр соціально-психологічної підтримки та адаптації «Дотик»; Вікторія Приходьон – психолог, корекційний педагог та арт-терапевт; Тетяна Скрипник – професор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Маємо надію, що ННІНО зробив ще один крок у задоволенні освітньої потреби щодо пошуку методичної всебічної допомоги фахівцям, які працюють в системі інклюзії.