Центр експертизи та сертифікації освітніх та наукових програм – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти ННІНО НАУ