Cтруктура – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Cтруктура

Типова схема організаційної структури Навчально-наукового інституту неперервної освіти включає: 3 кафедри, 4 центри та 3 відділи.

Типова схема організаційної структури

Типова схема управління

Кафедри

Кафедра технологій управління здійснює підготовку фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Адміністративний менеджмент», «Управління проектами».

тел.: (044) 406–73–72
e-mail: itu@nau.ua

Кафедра публічного управління та адміністрування готує фахівців ОС бакалавр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Менеджмент в органах публічного управління»,«Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні», «Суспільне самоврядування, регіональний розвиток та самоврядування».

тел.: (044) 406–79–92
e-mail: nnino.pya@gmail.com

Кафедра управління професійною освітою здійснює підготовку фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Психологія екстремальних і кризових ситуацій», «Управління інноваційною діяльністю».

тел.: (044) 406–74–96, (044) 406–74–00
e-mail: upo.nau@gmail.com

Центри

Навчально-консультативний центр підвищення кваліфікації організовує і проводить курсову підготовку та підвищення кваліфікації фахівців авіаційної галузі, нафтогазового комплексу, інформаційної безпеки, галузі міського господарства, екології та енергоефективності, землевпорядкування, психології; підвищення кваліфікації викладачів ЗВО, додаткову освіту для студентів; проводить навчання за соціальними програмами та забезпечує якісне вивчення європейських мов.

тел.: (044) 406–70–34
e-mail: kpk@nau.edu.ua

Навчальний центр «Організація з підготовки до технічного обслуговування» здійснює підготовку авіаційного персоналу до ТО в межах дозволів, наданих Державною авіаційною службою України у відповідності до стандартів Європейського Союзу.

тел.: (044) 406–74–07
e-mail: mto@nau.edu.uа

Основна мета діяльності Навчально-консультативного центру комплексної безпеки та захисту критичної інфраструктури – надавати сучасні теоретичні знання і практичні навички з питань захисту критичної інфраструктури організації та управління комплексною безпекою через створення навчальних програм, проведення курсів підготовки та підвищення кваліфікації.

тел.: (044) 406–75–38
e-mail: 4067538@gmail.com

Діяльність центру експертизи та сертифікації освітніх та наукових програм спрямована на здійснення незалежної експертної оцінки освітніх та наукових програм в системі підвищення кваліфікації НАУ з метою їх впровадження в навчальний процес та подальшої сертифікації; розробку спільних з європейськими університетами міжнародних освітніх програм і їх акредитація, а також співпраця з підприємствами, організаціями та установами шляхом виконання замовлень на створення інноваційних освітніх та наукових програм підвищення кваліфікації на основі господарських договорів та договорів про співробітництво.

тел.: (044) 406–71–57
e-mail: maliniam@ukr.net

Відділи

Навчально-методичний відділ
Головним завданням навчально-методичного відділу Навчально-наукового інституту неперервної освіти є планування, організація та контроль освітнього процесу Інституту.

Економічний відділ
Основними завданнями економічного відділу є організація, аналіз і планування економічної діяльності ННІНО, в основі якої покладено принципи законності, економічної доцільності організаційних заходів, спрямованих на забезпечення ефективного економічного функціонування Інституту.

Відділ маркетингу та інформаційних технологій
Відділ маркетингу та інформаційних технологій призначений для організації комплексного вивчення і аналізу вітчизняних та зарубіжних ринків освітніх послуг, розробки стратегії маркетингової діяльності інституту, втілення в діяльність сучасних інформаційних технологій.