Cтруктура – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

   Кафедра технологій управління здійснює підготовку фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Адміністративний менеджмент», «Управління проектами»
      Контакти: тел.: (044) 406–73–72       e-mail: itu@nau.ua
   Кафедра публічного управління та адміністрування готує фахівців ОС бакалавр за спеціальністю  «Публічне управління та адміністрування»  та ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Менеджмент в органах публічного управління»,«Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні», «Суспільне самоврядування, регіональний розвиток та самоврядування»
      Контакти: тел.: (044) 406–79–92      e-mail: nnino.pya@gmail.com
Кафедра управління професійною освітою ставить за мету підготовку фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами : «Управління інноваційною діяльністю», «Конфліктологія і практична медіація»
      Контакти: тел.: (044) 406–74–96, 406–74–00     e-mail: nauprofosvita@ukr.net
Навчально-консультативний центр підвищення кваліфікації  організовує і проводить курсову підготовку  та підвищення кваліфікації фахівців авіаційної галузі, нафтогазового комплексу, інформаційної безпеки, галузі міського господарства, екології та енергоефективності, землевпорядкування, психології; підвищення кваліфікації викладачів ЗВО, додаткову освіту для студентів; проводить навчання за соціальними програмами та забезпечує якісне вивчення європейських мов.
      Контакти: тел.: (044)406–70–34     e-mail: kpk@nau.edu.ua
Навчальний центр «Організація з підготовки до технічного обслуговування» здійснює підготовку авіаційного персоналу до ТО в межах дозволів, наданих Державною авіаційною службою України у відповідності до стандартів Європейського Союзу
      Контакти: тел.: (044) 406–74–07        e-mail: mto@nau.edu.uа
Основна мета діяльності Навчально-консультативного центру комплексної безпеки та захисту критичної інфраструктури – надавати сучасні теоретичні знання і практичні навички з питань захисту  критичної інфраструктури організації та управління комплексною безпекою через створення навчальних програм, проведення курсів підготовки та підвищення кваліфікації.
      Контакти: тел.: (044) 406–75–38   e-mail: 4067538@gmail.com
Діяльність центру експертизи та сертифікації освітніх та наукових програм  спрямована на здійснення   незалежної експертної оцінки освітніх та наукових програм  в системі підвищення кваліфікації НАУ з метою їх впровадження в навчальний процес та подальшої сертифікації; розробку спільних з європейськими університетами міжнародних освітніх програм і їх акредитація, а також співпраця  з підприємствами, організаціями та установами шляхом виконання замовлень на створення інноваційних освітніх та наукових програм підвищення кваліфікації на основі господарських договорів та договорів про співробітництво.
     Контакти: тел.: (044) 406–71–57    e-mail: maliniam@ukr.net
Відділи:

____________________________________________

Типова схема управління інститутом

Типова схема організаційної структури