Календарний план засідань науково-методично-редакційної ради (НМРР) – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Календарний план засідань
науково-методично-редакційної ради (НМРР) ННІНО
на 2020–2021 н. р.

№ з/п Дата проведення Порядок денний Відповідальні особи за підготовку питання
1 Вересень 1. Про основні завдання науково-методично-редакційної ради ННІНО на 2020-2021 н. р. Дейнега І.І.
2. Про організацію і проведення моніторингу кадрового, навчально-методичного та інформаційно-технічного забезпечення за освітніми програмами спеціальностей ННІНО. Дейнега І.І.
3. Затвердження Календарного плану роботи НМРР ННІНО на 2020-2021 н. р. Дейнега І. І.
4. Обговорення та затвердження Плану підготовки рукописів Навчально-наукового інституту неперервної освіти на 2020-2021 н. р. Дейнега І. І.
5. Рекомендації до друку. Дейнега І. І.
6. Різне. Дейнега І. І.
2 Листопад 1. Інноваційні технології у навчально-методичній роботі викладачів кафедр. Дейнега І. І.
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В. Сидорчук Л. А.
2. Щодо впровадження короткотермінових курсів підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників Інституту. Дейнега І. І.
Шинкарчук М. В.
Зосименко О. І.
3. Про антиплагіатний контроль випускових магістерських робіт. Ковач В. О.
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В.
Сидорчук Л. А.
4. Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць. Дейнега І. І.
5. Різне. Дейнега І. І.
3 Січень 1. Про здобутки навчально-консультативних центрів Інституту та перспективи розвитку на 2021 рік. Дейнега І. І.
Маліновська Н. М.
Зосименко О. І.
Якобчук О. Є.
Засанський В. В.
2. Аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. Зернюк І. О.
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В. Сидорчук Л. А.
3. Сертифіковане навчання студентів як засіб підвищення якості підготовки фахівців. Дейнега І. І.
Маліновська Н. М.
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В.
Сидорчук Л. А.
4. Рекомендації до друку. Дейнега І. І.
5. Різне. Дейнега І. І.
4 Березень 1. Звіти про функціонування дистанційних курсів у I семестрі 2020-2021 н. р. Зосименко О. І.
Маліновська Н. М.
Засанський В. В.
2. Про хід і результати ліцензування та акредитації освітніх програм Інституту. Сидорчук Л. А.
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В.
3. Про стан виконання заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання. Дейнега І. І.
Куратори академічних груп
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В.
Сидорчук Л. А.
4. Рекомендації до друку. Дейнега І. І.
5. Різне. Дейнега І. І.
5 Травень 1. Про стан навчально-методичного забезпечення кафедр і підготовку їх до нового 2021-2022 навчального року. Ковач В. О.
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В.
Сидорчук Л. А.
2. Про особливості організації літньої заліково-екзаменаційної сесії. Зернюк І. О.
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В.
Сидорчук Л. А.
3. Про стан профорієнтаційної роботи Інституту. Кузнєцова І. В.
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В.
Сидорчук Л. А.
4. Рекомендації до друку. Дейнега І. І.
5. Різне. Дейнега І. І.