Навчальний центр “Організація з підготовки до технічного обслуговування” – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ
Загальні положення

Вітчизняна система підготовки інженерно-технічного персоналу з технічної експлуатації повітряних суден вимагає вдосконалення і гармонізації у відповідності міжнародних вимог і, в першу чергу, вимог Європейської Агенції Безпеки Авіації (EASA). Згідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 27.07.2011 р. № 237 «Про затвердження правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147)» в Україні було впроваджено європейські технічні правила і стандарти щодо підготовки спеціалістів з технічного обслуговування авіаційної техніки. У 2013 році НЦ МТО НАУ отримав сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування (посилання на сертифікат).