Центр експертизи та сертифікації освітніх та наукових програм – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ
Центр експертизи та сертифікації освітніх та наукових програм
Діяльність Центру експертизи та сертифікації освітніх та наукових програм Навчально-наукового інституту неперервної освіти спрямована на здійснення   незалежної експертної оцінки освітніх та наукових програм в системі підвищення кваліфікації НАУ з метою їх впровадження в навчальний процес та подальшої сертифікації.