Науково-методично-редакційна рада – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ