Календарний план засідань вченої ради (ВР) – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Календарний план роботи Вченої ради ННІНО
на 2021–2022 навчальний рік

№ з/пДата проведенняПорядок деннийВідповідальні особи за підготовку питання
1Вересень1. Про зміни до складу вченої ради Навчально-наукового інституту неперервної освіти.Черіпко С. І.
2. Обговорення та затвердження Перспективного плану розвитку Навчально-наукового інституту неперервної освіти.Михальченко О. А.
3. Звіт про підготовку до акредитації освітньої програми «Психологія екстремальних і кризових ситуацій» спеціальності 053 «Психологія»Сидорчук Л. А.
Петренко О. В. – гарант освітньої програми
4. Про визначення пріоритетів науково-дослідницької роботи в Інституті та затвердження Плану наукової роботи Навчально-наукового інституту неперервної освіти у 2021–2022 н. р.Давиденко В. В.
Сидорчук Л. А.
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В.
5. Результати вступної кампанії–2021 (За підсумками І етапу вступу).Давиденко В. В.
Полухіна Н. М.
6. Затвердження Плану роботи Науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту неперервної освіти на 2021–2022 н. р.Михальченко О. А.
Черіпко С. І.
7. Різне.Михальченко О. А.
2Жовтень1. Визначення основних напрямів виховної роботи зі студентами ННІНО. Затвердження Плану виховної роботи Навчально-наукового інституту неперервної освіти на 2021–2022 н. р.Давиденко В. В.
2. Затвердження тематики та керівників магістерських робіт.Сидорчук Л. А.
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В.
3. Результати вступної кампанії–2021 (За підсумками ІІ етапу вступу).Давиденко В. В.
Полухіна Н. М.
4. Різне.Михальченко О. А.
3ЛистопадГрущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
2. Про стан технічного забезпечення навчально-виховного процесу в Інституті.Слюняєв А. С.
Батрак О. Г.
3. Стан організації та ефективність проходження практики студентами Інституту.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
4. Стан і перспективи наукової діяльності Інституту.Давиденко В. В.
Сидорчук Л. А.
Грущинська Н. М.
Поліщук О. В.
5. Різне.Михальченко О. А.
4Грудень1. Про кадрове забезпечення кафедр та пропозиції щодо підвищення кваліфікації у 2022 році.
Звіти про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників кафедр за 2021 рік.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
2. Про роботу відділів Навчально-наукового інституту неперервної освіти, їх роль у стратегії розвитку Інституту.Молдован М. В.
Полухіна Н. М.
Зоренко К. Р.
3. Проведення екзаменаційно-залікової сесії у І семестрі 2021–2022 н. р.Давиденко В. В.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Полухіна Н. М.
4. Про роботу первинної профспілкової організації ННІНО.Черіпко І. В.
5. Про виконання ухвал попередніх засідань вченої ради ННІНО.Черіпко І. В.
6. Різне.Михальченко О. А.
5Січень1. Звіти про результати роботи центрів ННІНО, їх роль у розвитку Інституту та подальші перспективи.Зосименко О. І.
Маліновська Н. М.
Батрак О. Г.
Голімбієвський Г. Г.
2. Звіт кафедри публічного управління та адміністрування про навчальну, методичну, наукову, виховну та організаційну роботу.Грущинська Н. М.
3. Про діяльність органів студентського самоврядування.Давиденко В. В.
Понєтайкіна І. А.
4. Різне.Михальченко О. А.
6Лютий1. Про стан виховної роботи в Інституті.Давиденко В. В.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Понєтайкіна І. А.
2. Звіт кафедри технологій управління та економічної теорії про навчальну, методичну, наукову, виховну та організаційну роботу.Поліщук О. В.
3. Аналіз результатів зимової екзаменаційно-залікової сесії студентів Інституту.Давиденко В. В.
Полухіна Н. М.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
4. Різне.Михальченко О. А.
7Березень1. Звіт кафедри управління професійною освітою про навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу.Сидорчук Л. А.
2. Про підсумки роботи кураторів академічних груп та перспективи її активізації.Давиденко В. В.
Куратори академічних груп.
3. Про результати проміжної атестації та заходи підготовки студентів Інституту до весняної екзаменаційно-залікової сесії 2021—2022 н. р.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Поухіна Н. М.
4. Різне.Михальченко О. А.
8Квітень1. Про стан і результати профорієнтаційної роботи.Давиденко В. В.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Батрак О. Г.
2. Про підготовку до проведення практик студентів.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
3. Різне.Михальченко О. А.
9Травень1. Про роботу студентських наукових гуртків.Давиденко В. В.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Понєтайкіна І. А.
2. Про стан та перспективи підвищення кваліфікації для іноземних громадян.Шинкарчук М. В.
Зосименко О. І.
3. Про стан підготовки до літньої екзаменаційно-залікової сесії студентів у 2021–2022 н. р.Давиденко В. В.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Полухіна Н. М.
4. Різне.Михальченко О. А.
10Червень1. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр до 2022–2023 н. р.Давиденко В. В.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
2. Підведення підсумків за результатами літньої екзаменаційно-залікової сесії студентів Інституту.Давиденко В. В.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Полухіна Н. М.
3. Про виконання рішень вченої ради ННІНО за 2021–2022 н. р.Черіпко С. І.
4. Особливості підготовки і проведення якісної вступної кампанії–2022.Давиденко В. В.
5. Різне.Михальченко О. А.