Календарний план засідань вченої ради (ВР) – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Календарний план роботи Вченої ради ННІНО
на 2020–2021 навчальний рік

№ з/пДата проведенняПорядок деннийВідповідальні особи за підготовку питання
1Вересень1. Звіт гарантів освітніх програм про підготовку до акредитаціїСидорчук Л. А.
Фендьо О. М.
2. Про визначення пріоритетів науково-дослідницької роботи в Інституті та затвердження Плану наукової роботи Навчально-наукового інституту неперервної освіти у 2020–2021 н. р.Ковач В. О.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
3. Затвердження Плану роботи Науково-методично-редакційної ради на Навчально-наукового інституту неперервної освіти на 2020–2021 н. р.Дейнега І. І.
4. Різне.Дейнега І. І.
2Жовтень1. Про роботу Школи молодого публічного управлінця. Затвердження Плану роботи Школи молодого публічного управлінця у 2020–2021 н. р.Грущинська Н. М.
2. Визначення основних напрямів соціально-виховної роботи зі студентами ННІНО. Затвердження Плану виховної роботи Навчально-наукового інституту неперервної освіти на 2020–2021 н. р.Дейнега І. І.
Відповідальний за виховну роботу ННІНО
3. Затвердження тематики та керівників магістерських робіт.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
4. Різне.Дейнега І. І.
3Листопад1. Про підготовку до підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за ОС магістр.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
2. Про стан технічного забезпечення навчально-виховного процесу в Інституті.Черіпко С. І.
Нагайцев О. В.
3. Про роботу навчально-наукової лабораторії інноваційних технологій управління.Поліщук О. В.
4. Стан організації та ефективність проходження практики студентами Інституту.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
5. Різне.Дейнега І. І.
4Грудень1. Про кадрове забезпечення кафедр та пропозиції щодо підвищення кваліфікації у 2021 році.
Звіти про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників кафедр за 2020 рік.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
2. Про роботу відділів Навчально-наукового інституту неперервної освіти, їх роль у стратегії розвитку Інституту.Молдован М. В.
Черіпко С. І.
Начальник НМВ
3. Про хід екзаменаційно-залікової сесії у І семестрі 2020–2021 н. р.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Начальник НМВ
4. Про виконання ухвал попередніх засідань вченої ради ННІНО.Черіпко С. І.
5. Різне.Дейнега І. І.
5Січень1. Звіт кафедри публічного управління та адміністрування про навчальну, методичну, наукову, соціально-виховну та організаційну роботу.Грущинська Н. М.
2. Про діяльність органів студентського самоврядування.Марценюк А. П.
3. Стан профорієнтаційної роботи в Інституті.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Черіпко С. І.
4. Різне.Дейнега І. І.
6Лютий1. Про стан соціально-виховної роботи в Інституті.Відповідальний за виховну роботу ННІНО
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
2. Звіт кафедри технологій управління та економічної теорії про навчальну, методичну, наукову, соціально-виховну та організаційну роботу.Поліщук О. В.
3. Аналіз результатів зимової екзаменаційно-залікової сесії студентів Інституту.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Начальник НМВ
4. Різне.Дейнега І. І.
7Березень1. Звіт кафедри управління професійною освітою про навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу.Сидорчук Л. А.
2. Про підсумки роботи кураторів академічних груп та перспективи її активізації.Відповідальний за виховну роботу ННІНО.
Куратори академічних груп.
3. Про результати проміжної атестації та заходи підготовки студентів Інституту до весняної екзаменаційно-залікової сесії 2020—2021 н. р.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Начальник НМВ
4. Різне.Дейнега І. І.
8Квітень1. Про стан і перспективи наукової діяльності Інституту.Ковач В. О.
2. Про підготовку до проведення практик студентів.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
3. Про роботу первинної профспілкової організації ННІНО.Сівашенко Т. В.
4. Різне.Дейнега І. І.
9Травень1. Про роботу студентських наукових гуртків.Ковач В. О.
Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
2. Результати підготовки електронних навчальних курсів ННІНО.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
3. Про стан підготовки до літньої екзаменаційно-залікової сесії студентів у 2020–2021 н. р.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Начальник НМВ
4. Різне.Дейнега І. І.
10Червень1. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр до 2021–2022 н. р.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
2. Підведення підсумків за результатами літньої екзаменаційно-залікової сесії студентів Інституту.Грущинська Н. М.
Сидорчук Л. А.
Поліщук О. В.
Начальник НМВ
3. Про виконання рішень вченої ради ННІНО за 2020–2021 н. р.Черіпко С. І.
4. Різне.Дейнега І. І.