Кафедра управління людським фактором – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ