Розклади занять – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Розклади занять

Освітній ступінь “Бакалавр”
КурсЕкзаменаційна сесіяСпеціальність
104.03-23.03.2024022 Дизайн Освітньо-професійна програма (ОПП:) Дизайн

035 Філологія ОПП: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

051 Економіка ОПП: Міжнародна економіка

053 Психологія ОПП: Психологія

053 Психологія ОПП: Практична психологія

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОПП: Фінанси і кредит

073 Менеджмент ОПП: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Менеджмент ОПП: Логістика

075 Маркетинг ОПП: Маркетинг

081 Право ОПП: Правознавство

121 Інженерія програмного забезпечення ОПП: Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки ОПП: Інформаційні управляючі системи та технології

123 Комп’ютерна інженерія ОПП: Системне програмування

125 Кібербезпека та захист інформації ОПП: Управління інформаційною безпекою

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ОПП: Літаки і вертольоти

162 Біотехнології та біоінженерія ОПП: Фармацевтична біотехнологія

192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП: Промислове і цивільне будівництво

263 Цивільна безпека ОПП: Захист об’єктів критичної інфраструктури

272 Авіаційний транспорт ОПП: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

272 Авіаційний транспорт ОПП: Авіадиспетчер

2Фахова
ознайомлювальна практика: -Сесія: 01.04-18.04. 2024
272 Авіаційний транспорт ОПП: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

022 Дизайн Освітньо-професійна програма (ОПП:) Дизайн

121 Інженерія програмного забезпечення ОПП: Інженерія програмного забезпечення

125 Кібербезпека ОПП: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

125 Кібербезпека ОПП: Системи та технології кібербезпеки

125 Кібербезпека ОПП: Системи та технології кібербезпеки – ІНОЗЕМЦІ

122 Комп’ютерні науки ОПП: Інформаційні управляючі системи та технології

263 Цивільна безпека ОПП: Захист об’єктів критичної інфраструктури

075 Маркетинг ОПП: Електронний маркетинг

075 Маркетинг ОПП: Маркетинг

073 Менеджмент ОПП: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

275 Транспортні технології ОПП: Мультимодальний транспорт і логістика

029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа ОПП: Документознавство та інформаційна діяльність

035 Філологія ОПП: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

053 Психологія ОПП: Психологія

053 Психологія ОПП: Практична психологія

231 Соціальна робота ОПП: Соціальна робота

081 Право ОПП: Правознавство

081 Право ОПП: Правознавство – ІНОЗЕМЦІ

262 Правоохоронна діяльність ОПП: Правоохоронна діяльність

3Виробнича практика: –

Сесія: 18.03-06.04.2024

272 Авіаційний транспорт ОПП: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

172 Телекомунікації та радіотехніка ОПП Комп’ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології

022 Дизайн Освітньо-професійна програма (ОПП:) Дизайн

121 Інженерія програмного забезпечення ОПП: Інженерія програмного забезпечення

125 Кібербезпека ОПП: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

122 Комп’ютерні науки ОПП: Інформаційні управляючі системи та технології

123 Комп’ютерна інженерія ОПП: Комп’ютерні системи та мережі

123 Комп’ютерна інженерія ОПП: Комп’ютерні системи та мережі – ІНОЗЕМЦІ

101 Екологія ОПП: Екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія ОПП: Екологія та охорона навколишнього середовища – ІНОЗЕМЦІ

162 Біотехнології та біоінженерія ОПП: Фармацевтична біотехнологія

075 Маркетинг ОПП: Електронний маркетинг

075 Маркетинг ОПП: Маркетинг

073 Менеджмент ОПП: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа ОПП: Документознавство та інформаційна діяльність

035 Філологія ОПП: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

053 Психологія ОПП: Практична психологія

231 Соціальна робота ОПП: Соціальна робота

081 Право ОПП: Правознавство

4Практика: –

Сесія: 06.05-25.05.2024

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ОПП: Літаки і вертольоти

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП: Електротехнічні системи електроспоживання

272 Авіаційний транспорт ОПП: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

022 Дизайн Освітньо-професійна програма (ОПП:) Дизайн

193 Геодезія та землеустрій ОПП: Землеустрій та кадастр

121 Інженерія програмного забезпечення ОПП: Інженерія програмного забезпечення

125 Кібербезпека ОПП: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

122 Комп’ютерні науки ОПП: Інформаційні управляючі системи та технології

123 Комп’ютерна інженерія ОПП: Системне програмування

101 Екологія ОПП: Екологія та охорона навколишнього середовища

161 Хімічні технології та інженерія ОПП: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

162 Біотехнології та біоінженерія ОПП: Фармацевтична біотехнологія

263 Цивільна безпека ОПП: Захист об’єктів критичної інфраструктури

051 Економіка ОПП: Міжнародна економіка

051 Економіка ОПП: Економіка підприємства

072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП: Фінанси і кредит

075 Маркетинг ОПП: Електронний маркетинг

075 Маркетинг ОПП: Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП: Підприємництво та бізнес-технології

073 Менеджмент ОПП: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

073 Менеджмент ОПП: Менеджмент авіакомпаній та аеропортів

073 Менеджмент ОПП: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ЗД-301Бз

073 Менеджмент ОПП: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ЗД-302Бз

073 Менеджмент ОПП: Логістика

061 Журналістика ОПП: Журналістика

029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа ОПП: Документознавство та інформаційна діяльність

035 Філологія ОПП: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

053 Психологія ОПП: Психологія

053 Психологія ОПП: Практична психологія

054 Соціологія ОПП: Соціологія

231 Соціальна робота ОПП: Соціальна робота

081 Право ОПП: Правознавство

281 Публічне управління та адміністрування ОПП: Публічне управління та адміністрування

 

Освітній ступінь “Магістр”

КурсЕкзаменаційна сесіяСпеціальність
1Всі спеціальності КРІМ 073, 081, 262 
Сесія 27.05 – 09.06
Практика 10.06 – 30.06Спеціальність 073 
Сесія 27.05 – 09.06

Спеціальність 081
Сесія 27.05 – 09.06
Практика 03.06 – 30.06

Спеціальність 262
Сесія 10.06 – 23.06

035 Філологія ОПП: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійськ

051 Економіка ОПП: Міжнародна економіка

051 Економіка ОПП: Економіка підприємства

053 Психологія ОПП: Психологія бізнесу

053 Психологія ОПП: Практична психологія

053 Психологія ОПП: Психологія екстремальних кризових ситуацій

071 Облік і оподаткування ОПП: Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОПП: Фінанси і кредит

073 Менеджмент ОПП: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Менеджмент ОПП: Адміністративний менеджмент

073 Менеджмент ОПП: Управління проектами

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП: Підприємництво та бізнес-технології

081 Право ОПП: Правознавство

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології ОПП: Інформаційні управляючі системи та технології

125 Кібербезпека та захист інформації ОПП: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

171 Електроніка ОПП: Електронні системи

192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП: Промислове і цивільне будівництво

262 Правоохоронна діяльність ОПП: Правоохоронна діяльність

263 Цивільна безпека ОПП: Техногенна та промислова безпека в транспортній галузі

272 Авіаційний транспорт ОПП: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

272 Авіаційний транспорт ОПП: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів