Рада молодих учених ННІНО – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ