Сектор заочного та дистанційного навчання – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Загальна інформація

СЕКТОР ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (СЗДН) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету.
Головним завданням СЗДН є планування, організація та контроль освітнього процесу здобувачів заочної та заочної з використанням дистанційних технологій формами навчання Національного авіаційного університету на належному навчально-методичному рівні.

СЗДН у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом Університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора за напрямом діяльності, розпорядженнями директора Інституту, документацією СМЯ відділу та Національного авіаційного університету.

Основними завданнями Сектору є:

  • забезпечення провадження методичної та організаційної роботи з метою належної організації освітнього процесу здобувачів заочної та заочної з використанням дистанційних технологій формами навчання Національного авіаційного університету відповідно до затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних планів їх підготовки;
  • організація розробки складових методичного забезпечення освітнього процесу здобувачів заочної та заочної з використанням дистанційних технологій формами навчання Національного авіаційного університету;
  • підготовка необхідної документації, яка стосується методичного забезпечення, організації та планування освітнього процесу здобувачів заочної та заочної з використанням дистанційних технологій формами навчання Національного авіаційного університету;
  • здійснення керівництва, координації і контролю за навчально-методичною роботою кафедр НАУ в частині здобувачів заочної та заочної з використанням дистанційних технологій формами навчання;
  • здійснення контролю за виконанням наказів ректора, розпоряджень проректорів та директора Інституту, рішень Вченої ради Університету та Вченої ради Інституту з питань організації освітнього процесу здобувачів заочної та заочної з використанням дистанційних технологій формами навчання Національного авіаційного університету.